Chúa Nhật Thứ IV
Sau Phục Sinh Năm A .
ngày 7 tháng 5 năm 2017

Tin Mừng

JN  10 : 1 - 10Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, th́ người ấy là kẻ trộm cướp.

C̣n ai qua cửa mà vào, th́ là kẻ chăn chiên.

Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy.

Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên ḿnh và dẫn ra.

Khi đă lùa chiên ḿnh ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, v́ chúng quen tiếng kẻ ấy.

Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, c̣n trốn tránh, v́ chúng không quen tiếng người lạ".

Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói ǵ. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đă đến trước đều là trộm cướp, và chiên đă không nghe chúng.

Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, th́ sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và t́m thấy của nuôi thân.

Kẻ trộm có đến th́ chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ.

C̣n Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".Đó là lời Chúa.
Bishop Richard F. Stika
Thiên Chúa Phù Hộ Tất Cả Mọi Người.
God Bless All of Us.

Cám ơn đă vào trang mạng của
Thank You come to our website

Giáo Xứ Ḷng Thương Xót Chúa.
Giáo Phận Knoxville, TN, dưới sự hướng dẫn của Đức Giám Mục Richard F. Stika.
Divine Mercy Catholic Parish.
Diocese of Knoxville, TN, under the direction of Bishop Richard F. Stika.


Cha Quản Nhiệm của cộng đoàn là Linh Mục Gioan Baotixita Đinh Ngọc Hoàn.
The Rev. John Baptist Dinh Ngoc Hoan.


Linh Mục:
Father:


Gioan Baotixita Đinh Ngọc Hoàn.
865-437-7316.

Thầy Phó Tế:
Deacon:

  Giuse Vĩnh Hiếu.
865-640-5308.Xin bấm vào hàng chữ dưới :
 Please, click below
Trang Sau
   Next Page 
Nhạc
Musicwww.chuathuong.com
 www.longthuongxotchua.club


 
Fourth Sunday of  Easter  Year A .
  7 May, 2017


Gospel

JN  10 : 1 - 10

 

Jesus said:

"Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate
but climbs over elsewhere is a thief and a robber.But whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep.
The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice, as the shepherd calls his own sheep by name and leads them out.
When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him, because they recognize his voice.
But they will not follow a stranger; they will run away from him, because they do not recognize the voice of strangers."
Although Jesus used this figure of speech,
the Pharisees did not realize what he was trying to tell them.
So Jesus said again, "Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep.
All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them.
I am the gate.
Whoever enters through me will be saved, and will come in and go out and find pasture.
A thief comes only to steal and slaughter and destroy; I came so that they might have life and have it more abundantly."

This is the Word of the Lord.
free web counter visitors by country counter